1. Anasayfa
  2. Biz Kimiz
  3. Yaklaşımımız
  4. Amacımız, Değerlerimiz, İlkelerimiz

Amacımız, Değerlerimiz, İlkelerimiz

Amacımız, Değerlerimiz ve İlkelerimiz P&G’nin benzersiz kurum kültürünü oluşturur.

180 yıllık bir geçmişe sahip P&G'de, işimiz gelişip değişse dahi, bu unsurlar hiç değişmeden, P&G çalışanları arasında nesilden nesle aktarılarak bugüne gelmiştir. 

Amacımız, her gün daha fazla tüketicinin hayatını küçük ama anlamlı dokunuşlarla iyileştirmek adına bizleri ortak bir hedef ve büyüme stratejisinde birleştirir. P&G, bu sürece olumlu katkıda bulunmaları için çalışanlarına ilham verir.
Değerlerimiz, birbirimizle ve diğer ortaklarımızla çalışmalarımızı şekillendiren davranışlarımızı yansıtır.
İlkelerimiz P&G'nin her gün benzersiz iş yapma yaklaşımını şekillendirir.

Amacımız

Amacımız, bugün olduğu gibi gelecekte de tüketicilerin yaşamlarını iyileştirecek yüksek kalite ve değerde markalı ürünler ve hizmetler sunmaktır. Bunun sonucunda, tüketicilerimiz satışta, kârda ve değer üretiminde bize liderlik konumunu sunacak; çalışanlarımız, hissedarlarımız ve içinde çalışıp yaşadığımız toplumların gelişimi ile ödüllendirecektir.

Değerlerimiz

Doğruluk
Her zaman doğru olanı yapmaya çalışırız.
Birbirimize karşı dürüst ve açık sözlü davranırız.
Yasalara uygun hareket ederiz.
Her karar ve eylemimizde, P&G’nin değer ve ilkelerini gözetiriz.
Önerileri savunurken ve riskleri değerlendirirken verilere dayanır, dürüst davranırız.

Liderlik 
Hepimiz kendi sorumluluk alanlarımızda lideriz ve elde edeceğimiz sonuçların da lider niteliği taşımasında kararlıyız.
Hangi hedefe yürüdüğümüze dair net bir vizyona sahibiz.
Kaynaklarımızı, liderlik hedeflerimize ulaşmak ve stratejilerimizi gerçekleştirmek için kullanırız.
Stratejilerimizle sonuç üretme ve organizasyonel engelleri yok etme kapasitemizi geliştiririz.

Sahiplenme 
İş gereksinimlerini karşılama, sistemlerimizi iyileştirme, başkalarının etkinliklerini artırmalarına yardımcı olma konularında kişisel sorumluluk alırız.
Şirketimizi kendimizinmiş gibi sahiplenir, varlıklarına kendi varlıklarımız gibi sahip çıkar ve şirketimizin uzun vadedeki başarısını göz önünde tutarak hareket ederiz.

Kazanma Tutkusu
En önemli konularda en iyiyi yapmaya kararlıyız.
Mevcut durumu asla yeterli bulmayız.
Daha iyi olmak ve pazarda kazanmak için güçlü bir arzu duyarız.

Güven 
P&G’deki iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve tüketicilerimize saygı duyar, onlara kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız.
Birbirimizin becerilerine ve niyetine güveniriz.
İnsanların en iyi, güven ortamında çalıştığına inanırız.

İlkelerimiz

Tüm Bireylere Saygı Gösteririz
Tüm bireylerin potansiyellerini sonuna kadar kullanabileceklerine ve kullanmak istediklerine inanırız. Farklılıklara değer veririz. Çalışanlarımızı büyük beklentilere, yüksek standartlara ve güç hedeflere ulaşmaları konusunda cesaretlendirir, bunun için olanaklarımızı seferber ederiz. Çalışanlara performansları konusunda dürüst davranırız.

Şirketin ve Bireylerin Çıkarları Birbirinden Ayrı Tutulamaz 
İşimiz için doğru olanı dürüstçe yapmanın hem şirketi hem de bireyi ortak başarıya götüreceğine inanırız. Ortak başarı arayışımız bizi birbirimize bağlar. Çalışanlarımızı hisse sahibi olmaya ve sahiplenmeye teşvik ederiz.

İşimize Stratejik Biçimde Odaklanırız
Açıkça belirlenmiş ve üzerinde anlaşılmış amaç ve stratejilere göre hareket ederiz. Sadece işe değer katan çalışmalar yapar, çalışanlarımıza bu tür görevler veririz. Yaptığımız işi mümkün olduğunca sadeleştirir, standartlaştırır ve kolaylaştırırız.

Yenilik Başarımızın Temel Taşıdır 
Tüketicileri ilgilendiren yeniliklere büyük değer veririz.
Geleneksel olanı sorgularız ve pazarda daha başarılı olmak için iş yapma biçimimizi sürekli revize ederiz. 

Kişisel Uzmanlığa Değer Veririz 
Her bireyin kendini ve başkalarını sürekli geliştirme sorumluluğu olduğuna inanırız. Olağanüstü teknik uzmanlık ve uygulamada mükemmeliyeti özendirir ve çalışanlarımızdan da bunu bekleriz. 

En İyi Olmaya Özen Gösteririz 
Şirket için stratejik önem taşıyan tüm alanlarda en iyi olmaya çalışırız. Kendi performansımızı içeride ve dışarıda, en iyilerle kıyaslayarak devamlı ölçeriz. Hem başarılarımızdan hem de başarısızlıklarımızdan ders çıkarırız.

Dış Dünyaya Odaklanarak Çalışırız
Tüketicilerimiz ve gereksinimleri hakkında üstün bir anlayış geliştiririz. 
Başarı kazanan marka değerlerimizi oluşturacak yeni ürünler, ambalajlar ve kavramlar yaratıp sunarız.
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle yakın ve karşılıklı üretken ilişkiler kurarız.
Her birimiz iyi birer kurumsal vatandaşız.
Ürünlerimizde, ambalajlarımızda ve operasyonlarımızda sürdürülebilirlik sağlarız.

Karşılıklı Dayanışma Bir Yaşam Biçimidir 
Bölümler, sektörler, kategoriler ve coğrafyalar arasında karşılıklı güvenle çalışırız.
Farklı fikirleri yeniden uygulayarak sonuç almaktan gurur duyarız.
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, üniversiteler ve hükümetler dahil, kuruluşumuzun amacına erişmesinde katkısı olan herkes ile iyi ilişkiler kurarız.